بیمارستان سینا جونقان
۱۳۹۹/۸/۵
کارگزینی

مسئول واحد :آقاي بهنام تيموري

محل واحد:ساختمان مديريت

تلفن داخلي:239 

شرح وظايف و مسئوليتهاي كارگزيني: 

1- تهيه پيش نويسهاي كارگزيني از قبيل : پيش نويس احكام انتقال،ترميم حقوق ،مرخصي، ارتقاء گروه، مأموريت،اضافه كاري و تنبيه و تشويق و نظيرآن با اطلاع مقام ما فوق و رعايت قوانين و مقررات مربوط.

2- تهيه احكام پرسنلي

3- بررسي ارزشيابي كاركنان و اجراي صحيح ارزشيابي

4- آموزش پرسنل در خصوص شرح وظايف چگونگي ارزشيابي و حقوق قانوني پرسنل

5- تهيه گزارشات لازم از جمله گزارشات آماري و گزارشهايي كه از سوي مسئولين مربوطه ميشود

6- پيش بيني و تهيه احتياجات پرسنل

7- شركت در كميسيونها و جلسات مختلف

8- انجام امور مربوط به تعاون ، بيمه و رفاه كاركنان

9- پاسخگويي ، مكاتبات اداري و سوالات مراجعين و مسئولين مربوطه

10- پيگيري امور مربوط به آموزش كاركنان ( استخدامي ، جديد الورود طرح لايحه و پيام آوران بهداشت)

11- امور مربوط به كاركنان مشمول طرح لايحه نيروي انساني ، پيام آوران بهداشت و ضريب

12- انجام امور بازنشستگي كاركنان بازنشسته و كاركناني كه به بازنشستگي نائل مي شوند

13- آموزش مسائل اداري و منابع انساني به كاركنان در طول سال

14- اجراي طرح مسير ارتقاء شغلي كارشناسان و كاركنان دسته هاي بهداشتي درماني و همچنين مديران و مشاوران ستادي

15- تشكيل كميته مختلف مربوط به منابع انساني در خصوص نقل و انتقالات ، آموزش ، ارتقاء گروه ، تغيير عنوان ، طرح تكريم ارباب رجوع و غيره و پيگيري مصوبات كميته

16- انجام امور مربوط به مرخصي كاركنان

17- تهيه و تكميل برگه هاي تخصيص جهت انتصاب و ارتقاء گرو ه و تعغير عنوان

18- اجراي طرح هاي طبقه بندي مشاغل و تشكييل كميته هاي مربوطه

19- انجام امر مربوطه به گزينش كاركنان

20- كنترل ورود و خروج پرسنل

21- بايگاني اسناد و مدارك مربوط به پرسنل

22- نظارت بر رعايت شئونات اسلامي در محيط كار

23- اتخاذ تدابير لازم به منظور پيشرفت و بهبود امور جاري

24- مطالعه قوانين و مقررات استخدامي و بخشنامه هاي مربطه

25- پيگيري نيازهاي استخدامي و اعلام نياز دستگاه با توجه به پستهاي بلاتصدي

26- انجام امورات مربوط به تمديد قرارداد كاركنان پيماني و تكميل فرم هاي تمديد قرارداد

27- انجام ساير امور ارجاعي 

               

               

تاریخ به روز رسانی:
1399/04/25
تعداد بازدید:
1828
آدرس : شهرستان فارسان - 3 كيلومتري شهر جونقان
كدپستي: 881571347   تلفن : 33263331 -038
دور نگار :  33263949 -038
تلفن همراه :  09134814058
@skums.ac.ir
تاریخ بروز رسانی 1399/08/05
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-